jashya

Руханий мурас: Жашыя

Тарыхта өзгөчө көп талаш-тартыштарды, кайчылаш пикирлерди туудурган, ары маанилүү, ары таасирдүү саясий маселелердин бири болуп Ысрайыл (азыркы Израиль) элинин “Ыйык Жерди” ээлеп алышы эсептелет. Эми кыргыз окурмандарынын Ысрайыл элинин 3300 жыл мурун Канаан жерин ээлеп алгандыгына байланыштуу окуяларды, ал кездеги жагдайды жана аталган согуштук жортуулдун себептерин азирети Мусанын жардамчысы Жашыянын көзү менен карап, баамдаганга мүмкүнчүлүгү бар.

Скачать

Эта запись также доступна на: Russian