UBO

Украинанын Библиялык Коому дудуктардын жаңдоо тилине которулган Марк жазган Жакшы Кабарын басууга даярдап жатат

Украинанын Библиялык Коомунда дудуктардын жаңдоо тилине Марктын Жакшы Кабарына редакциялык баа берилди деп кабарлайт «Религия в Украине» жана Украинанын элүүнчүлөрүнүн сайтына шилтеме берет.

Бул жылдын март-апрелинде жалпыга көрсөтүүнү пландаштырып жатышкан видео материалдар эки себептен улам өзгөчө болуп саналат. Митрополитен Илариондун, профессор Иван Огиенконун редакциясы астында украина тилиндеги Библиянын бир бөлүгү жаңдоо тилине (дудуктар үчүн) биринчи жолу которулуп жатат. Мындан сырткары, мурунку совет өлкөсүнүн аймагында Жакшы Кабардын жаңдоо тилинде биринчи ирет которулду, аны редакциялоого сурдокотормонун эксперттери катышты.

Дудуктар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Павел Смаль котормо тууралуу мындай дейт: “Калькаланган жаңдоо тили – сөзмө-сөз котормо, кандай жазылса, так ошондой которобуз. Ал биринчи кезекте, кулагы жакшы укпагандарга ыңгайлуу. Алар дүйнөнү дудуктардай кабыл алышат. Ал эми дудуктар жөнүндө айтсак, алардын өздөрүнүн жаңдоо тили бар, ал башка бардык тилден айырмаланып, дудук адамга жазылган сөздүн маанисин түшүндүрөт. Украина менен мисалы, АКШда жаңдоо тили ар кандай, бирок дудуктар 10-15 мүнөт сүйлөшкөндөн кийин бири бирин түшүнүп калат. Жаңдоо тилинде жөндөмөлөр жок, алар мисалы “эки адамды” деп сүйлөшпөйт, “эки адам” дешет. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн тартиби татаал болгондуктан, уккан кишиге алардын сөзүн которсок, эмне тууралуу сөз болуп жатканын түшүнүү кыйынга турат”. Котормочулар тобуна биринчи кезекте, дудуктар материалды кандай кабыл алары кызык болгон. Кызматчылар сунуштар менен толуктоолорду кылдат текшерип көрүп, ошого жараша жаңдоолордун тартибин тастыкташты. Редакциялык баа берүүгө дудуктардын борбордук башкаруу коомунун башчысы Ирина Чепчина, “Дудук мугалимдердин бирикмеси” коомдук уюмунун президенти Наталья Каменская жана Украинанын атайын даярдоо Институтунун жаңдоо тили лабораториясынын илимий кызматкери, педагогика илимдеринин кандидаты Наталья Адамьюк катышты. Алар машайакчы-котормочулардын даярдык даңгээлин жогору баалашты, бирок эмоциясы жетишсиз деп белгилеп, айрым талапкерлерди четке кагышты. Анткени жаңдоо тилин колдонууда эмоция маанилүү.

Баалоодо теологдордун позициясын билим берүү бөлүмүнүн башчысы Виктор Вознюк жана Киевдеги библиялык институттун ректору Сергей Манелюк түздү. Ошондой эле бул ишке Украинанын Библиялык Коомунун башкы катчысы, епископ Александр Бабийчук жана ЦХВЕУнун башкы епископу Михаил Паночко катышты.

Долбоорго талапкерлерди тандоодо негизги критерийлер алардын рухий жетилүүсү эле. “Биз кийин менменсинип, Жыйындан кетпей тургандай котормочуларды издедик. Булар ишенгендердин үй-бүлөсүндө тарбияланган, Теңирге болгон ишеними бекем адамдар. Ушундай мотивде бир нече котормочуну алганбыз», – дейт Павел Смаль.

Кабардын булагы жана сүрөт: https://risu.org.ua/

Эта запись также доступна на: Russian