Category: Жаңы китептер

КЫРГЫЗСТАНДЫН БИБЛИЯЛЫК КООМУНУН ДҮКӨНҮНҮН ДАРЕГИ:
Бишкек ш., Ибраимов көч. 181
Телефон: 0(312) 430 219
Иштөө мөөнөтү: 9:00-18:00
КӨҢҮЛ БУРГУЛА! САТЫП АЛГЫҢЫЗ КЕЛГЕН КИТЕПТИН БАР-ЖОГУН ТЕЛЕФОН АРКЫЛУУ ТАКТАП АЛЫҢЫЗ

jashya

Руханий мурас: Жашыя

Тарыхта өзгөчө көп талаш-тартыштарды, кайчылаш пикирлерди туудурган, ары маанилүү, ары таасирдүү саясий маселелердин бири болуп Ысрайыл (азыркы Израиль) элинин “Ыйык Жерди” ээлеп алышы эсептелет. Эми кыргыз окурмандарынын Ысрайыл элинин 3300 жыл мурун Канаан жерин ээлеп алгандыгына байланыштуу окуяларды, ал кездеги жагдайды жанаДалее

crv_study_main_02

Вышло в свет учебное издание Библии на основе Современного русского перевода Священного Писания

УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ БИБЛИИ – важнейший этап трудов Российского Библейского Общества над Cовременным русским переводом Священного Писания, целью которых является приблизить многомиллионную аудиторию русскоязычных современников к пониманию Слова Божьего. Труд подобного масштаба в России не осуществлялся уже более столетия, с тех порДалее

Baby Jesus

Младенец Иисус

Моя первая книжка “Младенец Иисус”.   Баасы 50 сом ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ!