1058605_60297588

Кудайды издөө. Аны кантип табуу керек?

“Кудай, Сен кайдасың?” “Сен мага керексиң”, “Мен Сени көргүм келет”, “Сени кантип табам?”Чын эле жан дүйнөнүн ачуу кыйкырыгы бекен? Бүт жан дүйнөңүз менен Кудайга жалынып, Аны издеп жатасызбы? Эмне үчүн Ал дайыма эле кандайдыр бир жол менен сизден качып же Ага барчу жолду таптакыр таппай жаткандайсыз?

Кудайды издеген жалгыз эле сиз эмес. Адамдар ар качан Кудайды издеп келишкен. Эки миң жыл мурун бир бай жигит Ыйсага чуркап келип: “Түбөлүк жашаш үчүн эмне кылышым керек?” деген. Петир дагы Элүүнчү күнү насаат айтып жатканында, андан: “Эмне кылышыбыз керек?” “Кудайды кантип табуу керек?” деп сурашкан. Бүгүнкү күндөгү дүрбөлөңдүү коомдо баш-аламандыктын башкы себеби Кудайда жана Анын сүйүүсүнө куса болууда жашырылган. Ар бир адам Кудайга ээ болууну эңсейт. Кудайды тапмайынча, жаныбыз жай албайт. Кудайга келгенде гана жан дүйнөбүз тынчып, акыл-эсибиз эс алат. Ыйса кыйналгандардын Ага келип, тынчтык алуусун сунуш кылган. Кудайга болгон эңсөөнү жакшы түшүнүү үчүн, биз Кудайдын бейнесинде, Ага окшош болуп жаралганыбызды аңдообуз керек (Башт. 1:26), ар бирибизде тирүү жаныбыз бар, ал Кудайдын бир бөлүгү болуп саналат. Биздин жаныбыз Жаратуучусу менен эриш-аркак жашоого умтулат. “Забур” китебинде бул өзгөчө сүрөттөлгөн: “Бугу тунук суунун башатын эңсегендей, менин жаным да эңсейт Сени, Кудайым!” (Заб.41:2,3). Тирүү Кудай гана адамдын тирүү жанын канааттандыра алат! Кудайды тапкандан кийин гана, Дөөт жүрөгүнүн тереңиндеги сезимдерин төмөнкү сөздөр менен билдирген: “Мен эч нерсеге муктаж болбойм” (Заб.22:1). Анын мүдөөсү ишке ашкан. Ал жаратылган пенденин Жаратуучусуна жолукканда ээ болчу жан дүйнөдөгү тынчтыкты түшүнгөн. “Анткени Ал суусагандын суусунун кандырды, ачка болгонду жакшылыкка тойгузду” (Заб. 106:9).

Кудай чындык. Аны көрүүгө, түшүнүүгө, табууга мүмкүн эмес болсо да, Анын бар болгону, бар экени жана дайыма боло берери жөнүндөгү жокко чыгарылгыс фактыны  эч нерсе өзгөртө албайт. Кудай бар! Мындан эч качан шектенбеңиз. Кудайды табуу үчүн, биринчи кезекте Анын бар экенине жана Анын сүйүүсүнө бекем ишенүү керек.

Арийне, Кудай кайда? Ал бир эле учурда бул жерде да, башка жерде да боло алабы? Ооба, Ал бардык жерде! Ыйса Жакыптын кудугунун жанынан жолуккан самариялык аялга Кудай бардык жерде боло алчу Рух экенин айткан. Ал кол жеткис, алыс асманда же синагогада, чиркөө  менен сыйынуу үйлөрдө гана болуу менен чектелбейт. Ал бардык жерде, тоонун чокусунда да, өрөөндө да, асманда да, деңизде да, сиздин үйдө жана унаада.. Мына азыр Ал бизди курчап турат.Кудайдын кишиси Жакып өзү көрбөсө да Теңир жанында экенин айткан. Биз да ошол сыяктуу эле жердик иштерге баш отубуз менен кирип кеткендиктен, Кудай жаныбызда турса да, Аны эстен чыгарып койобуз. Биз Андан кандайдыр бир чоң ажайыпты күткөндүктөн, акырын, жай сүйлөгөн Кудайды тааныбай калабыз. Биз аярлап, айланабызды карап, тыңшап көрөлүчү. Ошондо Аны көрүп, угуп жана түшүнө алабыз.

Кудайды табуунун эч кандай кыйынчылыгы жок. Ал сизден жашынып албайт. Ал Өзү сизди издейт. Сиз Кудайды издерден алда канча мурун эле Өзү сизди издеп чыккан. Өзүнүн үй-бүлөсүнө кошулууңузду каалайт. Ал сизди сүйүп, сиз үчүн кам көргүсү келет. Сиз ички боштукту сезип жатасызбы? Тынчсызданып, айыптуу сезип жатасызбы, айлаңыз куруп, өлүмдөн коркуп жүрөсүзбү? Сизди Кудай чакырып жатат, анткени Ал сиздин өлүшүңүздү каалабайт. Бул Анын биринчи, балким, акыркы чакырыгы да болуп калышы мүмкүн. Кудай Сөзүндө мындай деп жазылган: “Оо, силер Анын үнүн азыр уксаңар кана: чөлдөгү сыноо күндөрүндө жүрөгүңөрдү өжөрлөнткөндөй, жүрөгүңөрдү өжөрлөнтпөгүлө”(Заб.94:7,8).

Кудай улуу сүйүүсүнүн негизинде Өзүнө келчү жолду кантип табууну көрсөткөн. “Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн, Өзүнүн жалгыз Уулун берди. Кудай Аны Ага ишенген ар бир адам өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди” (Жакан 3:16). Кудайга алып  баруучу жол –  Машайак! Ыйса мындай деген: «Жол, чындык жана өмүр Менмин. Атама Мен аркылуу гана барууга болот, Менсиз эч ким бара албайт” (Жакан 14:6). Түрмө сакчысы “Куткарылышым үчүн эмне кылышым керек?” деп сураганда, элчи Пабыл мындай деп жооп берген: “Теңир Ыйса Машайакка ишен, ошондо өзүң да, үйүңдөгүлөр да куткарылат» (Элч.иш. 16:31).

Никедимдин куткарылуу жолу тууралуу суроосуна Ыйса мындай деп жооп берген: «Чындыкты, сага чындыкты айтып коёюн, кимде-ким жогорудан төрөлбөсө, Кудайдын Падышачылыгын көрбөйт», – деп жооп берди (Жакан 3:3). Никедим сыяктуу сиз да кантип жогорудан төрөлүү керек деп сурап жаткандырсыз. Жогорудан төрөлүү деген Ыйсаны, Кудай Уулун, Куткаруучу катары кабыл алууну билдирет. Анын айкаш жыгачтагы өлүмүнө ишенсеңиз, Анын каны сиздин бардык күнөөңүздү жууйт. Ошондой эле бардык күнөөңүз үчүн өкүнүп, күнөөлүү жолдон чыгып, Теңирден кечирим сурап, жашооңузда кылган бардык күнөөңүздү Ыйсанын алдында төкпөй-чачпай айтып берүүңүз зарыл. “Эгерде күнөөлөрүбүздү мойнубузга алып ачык айтсак, ишенимдүү жана адилеттүү Кудай күнөөлөрүбүздү кечирет жана бизди бардык адилетсиздиктен тазалайт” (1 Жакан 1:9).

Ар бирибиз күнөөкөрбүз. «Бир да адил адам жок” (Рим. 3:10). Кудай ыйык, Ал бардык күнөөдөн жийиркенет. Ошондуктан Анын алдына келерден мурун биз күнөөлөрдөн арылуубуз керек. Ал Өз Сөзүндө бизге ушуну үйрөтөт. Адил жашоо эч качан биздин күнөөбүздүн кунун төлөй албайт. Биз кечирим сурап, күнөөлөрдү таштообуз керек.

Кудайды табууну чын жүрөктөн каалаган учурда гана табууга болот. Ал үчүн өзүңдө болгон нерсени баарын, өзүңдү толугу менен Ага тапшырып беришиң керек. Өзүңдөн баш тартып, өзүмчүл ойлоруң менен кош айтышууң керек. Күнөөнү Кудай жек көргөндөй жек көрүп калышың керек. Кудайды табууну, Аны менен жашоону чын эле эңсейсизби? Бул суроого жалгыз гана сиз жооп бере аласыз. Сиз эч нерсени жоготпойсуз, баарына ээ болосуз. Токтоп, Кудайга карай бир кадам таштасаңыз, Аны табасыз. Издеген жан, издеп чыккан Куткаруучу бири бирин дайыма табат! Ушул жалгыз кадамды жасарыңыз менен өмүр булагы болгон Кудай сизге жаңы өмүр, жаңы жүрөк тартуулап, Анын артынан ээрчүүгө күч берет. Муну Инжил китебиндеги: “Азыр баары жаңы болду” деген аят тастыктап турат (2 Кор. 5:17). Дал азыр, ушул мүнөттө, башыңызды ийип, Кудайга мындай деп айтып көрүңүзчү: “Мен күнөөдөн чарчадым. Мен өлүм алдында турам, Сени улуу сүйүүңө татыксызмын. Кудайым, кандай болсом, ошол бойдон кабыл алчы. Жашоомду Сага толук тапшырам. Күнөөлөрүмдүн баарын бут алдыңа таштайм. Кечиришиңди суранам. Балаңдай кабыл алып, Сенин ысымыңдын урматына жашоого жардам бер. Ыйса менин күнөөлөрүм үчүн өлгөнүңө ыраазымын”.

Бул сунушту кабыл алсаңыз: “Кудай, Теңирим! Издегенимди таптым, кубанычым койнума батпай турат” деп айта аласыз.

 

Эта запись также доступна на: Russian