Tag: ыйыккитепкоому

d05d35d7fb01062bb41a353f192489fc-resize_crop_1Xquality_100Xallow_enlarge_0Xw_1200Xh_630

Кыргыз тилинде Библияны окуу жана өздөштүрүү үчүн тиркеме. Кантип колдонуу керек?

Жакында эле Кыргызстандагы адамдарда Библияны окумак тургай, Библиялык тексттер менен эне тилинде таанышып чыгуу мүмкүнчүлүктөрү да жок болчу. Бүгүнкү күндө болсо бир нече котормолор бар. Кыргызстандагы Библиялык Коом Жаңы Осуяттын текстин маанисине карай которууда чоң жумуш жасады жана аны 2005-жылыДалее