Рубрика: Новые переводы

Сообщение А.А. Руденко

В Санкт-Петербургской духовной академии обсудили новые переводы и издания Библии

29 мая 2018 года в историческом здании Санкт-Петербургской духовной академии прошла конференция «Современные переводы и издания Библии», организованная кафедрой библеистики СПбДА. Кроме преподавателей, студентов магистратуры и аспирантов академии в ней приняли участие исследователи из Российского библейского общества и Московской духовной академии. В приветственномДалее

jashya

Руханий мурас: Жашыя

Тарыхта өзгөчө көп талаш-тартыштарды, кайчылаш пикирлерди туудурган, ары маанилүү, ары таасирдүү саясий маселелердин бири болуп Ысрайыл (азыркы Израиль) элинин “Ыйык Жерди” ээлеп алышы эсептелет. Эми кыргыз окурмандарынын Ысрайыл элинин 3300 жыл мурун Канаан жерин ээлеп алгандыгына байланыштуу окуяларды, ал кездеги жагдайды жанаДалее